Bilder 1 ( 6) nästa

Startsidan

 

   
Titel: Syster Bror    
Teknik: Etsning Etsning    
Storlek: 25x20 cm 25x20 cm    
   
Titel: Änglautställning Skyddsängel VII Blå ängel    
Teknik: Etsning Collografi Collografi    
Storlek: 25x20 cm 13x12 cm 13x12 cm    
   

 

 

Titel: Skyddsängel  Skyddsängel   
Teknik: Monotypi Monotypi  
Storlek: 13x12 cm 13x12 cm  
 

 

 
Titel: Dom små Du och jag Flicka i tankar  
Teknik: Etsning Etsning Monotypi  
Storlek: 10x 8 cm 10x 8 cm 19x 12 cm