CV for Kerstin Nordin
 
Studier 
Autodidakt 
Medlem
ADOGI, Accosiation Difusora Obra Grafica International
Representerad
Trelleborgs lasarett
Separatutställningar   

Universital Hospital MAS, MALMOE Department of Clinical  Medicin                      

  1990  2006
Samlingsutställningar
2020 Visions, Kopenhagen Denmark                                           2004 2005
Islands Brygge kulturhus, Kopenhagen, Denmark   2006 2008
Galleri 2020 Kopenhagen, Denmark        2006 2007 2008
# Wingfield Arts & Music Festival, Wingfield, England 2005 2006 2007
# Mini Print, Int Taller Galeria Fort, Barselona, Espania  2005 2006 2007 2008
# Galleri Létangd´art, Bages, France  2005 2006 2007 2008 2009
# Farley`s Yard Trust Childdingly, Chiddingly,East Sussex, UK   2006 2007 2008
# Fund Tharrats d´ Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona Spain  2006 2007 2008
#   Jurrybedömd utställning