Medlemskap 

 konstnär Anki Lethin  

 

Grafiska Sällskapet (GS) 
Konstnärernas riksorganisation (KRO)
Grafik i Väst Göteborg (GiV)
Grafikens Hus, Mariefred
Västra Skånes Konstnärsgille.  (VSKG)
IAA (AIAP) International Accosiation of Art
ADOGI, Accosiation Difusora Obra Grafica International

Tillbaka